Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

 

 

SAC-valuta | De milieuvaluta als verandering (preview)

 

Een intacte en genezen omgeving is goud waard!

Een SAC-valuta als verandering?

De Groen / Blauwe valuta van de SAC ondersteunt genezingsprocessen in het milieu, waarbij de feitelijke toestand van een milieusituatie niet normaal is, maar eerder het geval van schade. Zorg en onderhoud van omgevingen worden minder gewaardeerd. Beschuldigende en schadelijke milieu-invloeden en natuurrampen hebben geen directe invloed op de stabiliteit van deze munteenheid. Aanverwante genezingen voor het milieu mogen niet als winst worden geboekt. Een fonds helpt dergelijke milieusituaties te genezen.

 

 

De valuta-index evalueert gemengde handelsreizen, indirecte en directe deelname aan de genezingsprocessen, vitalisering van het milieu. Water- en energieproductie, efficiëntie, minerale hulpbronnen, voedsel en natuurbelevenissen. Een belangrijk onderdeel van een beoordeling is de individuele waarde van het leven voor mensen. Aangezien alles wat duurzaam is, gebaseerd moet zijn op geven en nemen, is de bereidheid van de bevolking om dit systeem mee vorm te geven een belangrijk punt waarmee bij een neutrale beoordeling rekening wordt gehouden.

De gemeenten en administraties ondersteunen deze munteenheid doordat deze gemeenten, steden en staten deze munteenheden uitgeven en beheren en de behaalde resultaten boeken. Het is een gedecentraliseerd valutabeleid dat regio's ondersteunt die innovatief, duurzaam en proactief zijn voor een intacte omgeving en het duidelijke gebruik ervan, met behoud van hulpbronnen en winstgevend. De valuta is wereldwijd geldig, centraal geregistreerd en verhandelbaar. Bovenregionale en internationale projecten voor milieugenezing worden afzonderlijk behandeld en stromen via de centrale registratie naar het economische en monetaire systeem.

In tegenstelling tot cryptovaluta's is de stabiliteit van de SAC-valuta gekoppeld aan de toenemende toegevoegde waarde van milieuvriendelijke projecten en gebruikssyntheses.

Een toezicht- en inspectiecommissie houdt toezicht op de afhandeling. De SAC is de initiatiefnemer en treedt op als adviseur met haar wetenschappelijke adviesraad en raad van toezicht.

Het SAC-valutaconcept staat in de voorlopige planning.

Experts uit het bedrijfsleven en de financiële wereld onderzoeken, vervolledigen en verfijnen het SAC-concept. Veranderingen en aanpassingen aan bestaande valutasystemen zorgen voor compatibiliteit met huidige en toekomstige valuta- en marktsituaties.